Sir 25

Đơn giản, Linh hoạt và Siêu nhanh

SIR 25 là máy cấp phôi tự động cho máy tiện đa trục được gắn 6 đến 8 trục. Sản phẩm hoàn hảo để nạp phôi có đường kính từ 4 đến 25 mm và độ dài từ 2,500 mm đến 4,300 mm. Sir cho phép nạp phôi nhanh và kiểm soát thu hồi lượng dư mà không cần sử dụng tang phôi. Vì vậy, nó có thể tiết kiệm diện tích đáy. Sir là máy cấp phôi dễ sử dụng, đảm bảo độ linh hoạt tối đa cho chuyển đổi đường kính phôi được bán trên thị trường (nhờ bằng sáng chế của IEMCA cho lõi có thể điều chỉnh). Đảm bảo có thể đạt tốc độ quay cao nhất. Sản phẩm được bán có nơi trữ phôi phẳng (22 phôi + 200 mm) và có nơi trữ phôi cụm (2 tấn).