Sir Heavy Duty dành cho Máy Tiện Index MS

Đơn giản, Linh hoạt và Siêu nhanh

SIR HEAVY DUTY là kiểu mô hình máy cấp phôi tự động cho máy tiện đa trục được gắn 6 đến 8 trục. Kiểu mô hình này đã được phát triển bằng cách sử dụng nền tảng máy cấp phôi tự động Sir Heavy Duty, hoàn hảo để nạp phôi có đường kính từ 4 đến 52 mm và độ dài từ 2.500 mm đến 4.300 mm. Sir Heavy Duty cho phép nạp phôi dễ dàngthu hồi lượng dư không cần tang phôi, nhờ đó tiết kiệm nhiều diện tích trên đáy. Sir Heavy Duty là máy cấp phôi dễ sử dụng, tạo độ linh hoạt tối đa bán trên thị trường để chuyển đổi đường kính phôi (nhờ bằng sáng chế của IEMCA cho lõi có thể điều chỉnh) và đảm bảo đạt tốc độ quay cao nhất. Sản phẩm được bán với nơi trữ phôi dạng giá dạng cụm (2 tấn). Sản phẩm được gắn thiết bị khoan đầu phôi. Sir Heavy Duty được bán với các model máy tiện Index sau:

  • Index MS16 plus
  • Index MS18/6
  • Index MS22/6
  • Index MS22/8
  • Index MS40/6
  • Index MS40/8
  • Index MS52/6