Sir 52

Đơn giản, Linh hoạt và Siêu nhanh

SIR 52 là máy cấp phôi tự động cho máy tiện đa trục được gắn 6 đến 8 trục. Sản phẩm hoàn hảo cho phôi có đường kính từ 10 đến 52 mm và độ dài từ 2.500 đến 4.300 mm. SIR cho phép nạp phôi nhanh và kiểm soát thu hồi lượng dư mà không cần sử dụng tang phôi, nhờ đó tiết kiệm nhiều diện tích trên đáy. SIR là máy cấp phôi dễ sử dụng, tạo độ linh hoạt tối đa cho chuyển đổi đường kính phôi được bán trên thị trường (nhờ bằng sáng chế của IEMCA cho lõi có thể điều chỉnh). Đảm bảo có thể đạt tốc độ quay cao nhất. Sản phẩm được bán với nơi trữ phôi cụm (2 tấn).