• Iemca HPC
  • Iemca 60 Anni
  • Iemca Industry 4.0
  • Iemca Slide 01
  • Iemca Slide 02
  • Iemca Slide 03
  • Iemca Slide 04
  • Iemca slide 05
  • Iemca Slide 06
IEMCA היא המובילה העולמית במזיני מוטות

מזין המוטות האוטומטי הראשון בעולם בוצע בעיר Faenza בשנת 1961 בחברת IEMCA!


יש לנו את מבחר מזיני המוטות הרחב ביותר בשוק, ועם הצוות שלנו של 500 עובדים, אנו מסוגלים לתת מענה ולפתור כל בעיה שהיא שעשויה להיות אצל לקוחותינו בעולם הרחב.

אלהמוצרים

החדשותוהאירועיםהאחרונים