Pre-sale support?

SIR 36

Đơn giản, Linh hoạt và Siêu nhanh

Đơn giản, Linh hoạt và Siêu nhanh

SIR 36 là máy cấp phôi tự động cho máy tiện đa trục6 đến 8 trục. Sản phẩm hoàn hảo để nạp phôi có đường kính từ 5 đến 36 mm và độ dài từ 2.500 mm đến 4.300 mm. SIR cho phép nạp phôi nhanh và kiểm soát thu hồi lượng dư mà không cần sử dụng tang phôi, nhờ đó tiết kiệm nhiều diện tích trên đáy. SIR là máy cấp phôi dễ sử dụng, tạo độ linh hoạt tối đa cho chuyển đổi đường kính phôi được bán trên thị trường (nhờ bằng sáng chế của IEMCA cho lõi có thể điều chỉnh). Đảm bảo có thể đạt tốc độ quay cao nhất. Sản phẩm được bán hoặc có nơi trữ phôi phẳng (11 phôi + 200 mm) và có nơi trữ phôi cụm (2 tấn).

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
Ụ TRƯỚC CỐ ĐỊNH
Ụ TRƯỚC DI ĐỘNG

Magazines

MULTIRACK

200 mm

BUNDLE

2 ton

 • Phôi tròn 5 - 36 mm
 • Độ dài phôi 2.500 - 4.300 mm
 • Có nơi trữ phôi MP Không
 • Có nơi trữ phôi F Có, 2 tấn
 • Phôi lục giác 5 - 31 mm
 • Ụ trước cố định
 • Có nơi trữ phôi UP Không
 • Độ dài lượng dư Tối thiểu: 80 mm; Tối đa: 200 mm
 • Phôi vuông Không
 • Ụ trước di động Không
 • P 多层式储料架可选
 • Thời gian chuyển đổi phôi 30 giây (cho phôi 3300 mm)(33/N điều chỉnh)
 • Trọng lượng phôi 38 kg
 • Nơi trữ phôi thuận nghịch Không
 • Khí nén 6-8 phôi
 • Trọng lượng máy cấp phôi Nhiều giá 33 2000 kg Cụm 33 2100 kg Nhiều giá 38 2200 kg Cụm 38 2300 kg Nhiều giá 43 2300 kg Cụm 43 2400 kg
 • Tốc độ cấp 1,2 m/giây
 • Công suất lắp đặt 5,7 kW
 • Số lượng trục 6 - 8
 • Tốc độ trả về 1,5 m/giây
 • Điện áp hoạt động 230/400 V
SIR 36 with INDEX MS25
SIR 36/F with SHUETTE SCX-32 (SERIE 8)
SIR 36/F with INDEX MS40
SIR 36 with Tornos Multideco 26/6

You may be interested in

Contact IEMCA for support and service