Elite 220 Superfast

פשוט, מדויק ומהיר ביותר

ELITE 220 SUPERFAST הוא מזין מוטות אוטומטי בעל ביצועים גבוהים עבור מוטות בקוטר בתחום 2 עד 20 מ"מ, אידאלי עבור מחרטות בעלות ראש נייד למוטות באורך שבין 450 עד 3,700 מ"מ. Elite הנו מזין מוטות פרימיום, פשוט לשימוש, מדויק ומהיר. הוא נועד לענות על הצרכים של מי שמחפש את הביצועים ואמינות הטובים ביותר, בחירה מדויקת של מוטות דקים, הסתגלות כאשר נדרשות החלפות, וכן ערבות לקשיחות אפילו עבור העיבוד השבבי המאתגר ביותר.

➜ Elite 220 Superfast is INDUSTRY 4.0