Elite 112 Soft Touch

פשוט, מהיר, מדויק, ומאד קומפקטי

ELITE 112 SOFT TOUCH הוא מזין מוטות אוטומטי בעל ביצועים גבוהים עבור מוטות בקוטר בתחום 0.8 עד 12.7 מ"מ, אידאלי עבור מחרטות בעלות ראש נייד למוטות באורך שבין 450 עד 3700 מ"מ. Elite הנו מזין מוטות פרימיום, פשוט לשימוש. היא נועדה לענות על הצרכים של מי שמחפש את הביצועים ואמינות הטובים ביותר, בחירה מדויקת של מוטות דקים, הסתגלות כאשר נדרשות החלפות, וכן ערבות לקשיחות אפילו עבור העיבוד השבבי המאתגר ביותר .

➜ Elite 112 Soft Touch is INDUSTRY 4.0