Elite Zero

דק במיוחד, חלק במיוחד, מהיר במיוחד

דגםElite Zeroהינו מזין מוטות אוטומטי עבור קטרים 0.3 עד 3 מ""מ, למחרטות בעלות תפסניות ניידות. הוא פותח כדי לענות על הצרכים של שותפיIEMCAבטיפול במוטות אולטרה דקים בתעשיות השעונים, המיקרו-מכניקה והמכשור הרפואי. ניתן להשתמש בו לעיבוד מוטות אולטרה דקים (ø 0.3מ""מ), ולטפל בעדינות בכל שלבי העבודה מבלי לכופף את המוט הדק מאוד, ולשחרר את גבולות מהירות הסיבוב.

דגםElite Zeroהוא תעשייה 4.0