Smart 320

פשוט, מהיר, חכם

Smart 320 הוא מזין מוטות אוטומטי בעל ביצועים גבוהים עבור מחרטות בעלות ראש נייד למוטות בקוטר בתחום 3 עד 20 מ"מ ואורכים שבין 1,500 עד 4,060 מ"מ. Smart הנו מזין מוטות פשוט לשימוש ומהיר.

➜ Smart 320 is INDUSTRY 4.0