مستر 880 ورسو

رک تک/شیب دار، چند رک، باندل

Master 880 VERSO یک تغذیه کننده بار خودکار برای بارهای با قطر 8 تا 80 میلی متر، است و برای ماشین های تراش دارای نگهدار مرغک ثابت با بارهای به طول 1000 تا 6300 میلی مترایده آل است. مدل مستر یک تغذیه کننده بار ممتاز است که برای افرادی که بدنبال عملکرد بالا هستند ساخته شده است: بسیار سفت، کاربرد ساده و ظرفیت انبار زیاد (3 نسخه موجود: تک رک، چند رک، و باندل، سرعت تراشکاری بار بیشتر، زمان ابزارورزى کمتر.