ماسترو 80 نو لیمیتس

بهره‌‌‌وری، انعطاف‌پذیری، ارگونومی

ماسترو 80 نو لیمیتسفیدر میلگردی خودکار برای تغذیة میلگردهای 10 تا 80 میلی متری به ماشین‌تراش‌هایی با کلگی ثابت، و ایده‌آل برای افرادی است که خواهان کارایی بسیار بالا توام با انعطاف‌پذیری بسیار زیاد هستند. این دستگاه بهترین ترکیب از حداکثر بهره‌وری، نهایت انعطاف‌پذیری، و ارگونومی فیزیکی و شناختی است که همگی با ظاهری نو و طراحی مدرن به شما عرضه شده است.

ماسترو 80 نو لیمیتسدستگاهی از نسل چهارم صنعت است.