Maestro 100

بهره‌‌‌وری، انعطاف‌پذیری، ارگونومی

ماسترو 100 نو لیمیتسفیدر میلگردی خودکار برای تغذیة میلگردهای 30 تا 100 میلی متری به ماشین‌تراش‌هایی با کلگی ثابت، و ایده‌آل برای افرادی است که خواهان کارایی بسیار بالا توام با انعطاف‌پذیری بسیار زیاد هستند. این دستگاه بهترین ترکیب از حداکثر بهره‌وری، نهایت انعطاف‌پذیری، و ارگونومی فیزیکی و شناختی است که همگی با ظاهری نو و طراحی مدرن به شما عرضه شده است.

➜ Maestro 100 is INDUSTRY 4.0