Pre-sale support?

MAESTRO 100

PERFECTION IS AN ATTITUDE

بهره‌‌‌وری، انعطاف‌پذیری، ارگونومی

ماسترو 100 نو لیمیتسفیدر میلگردی خودکار برای تغذیة میلگردهای 10 تا 100 میلی متری به ماشین‌تراش‌هایی با کلگی ثابت، و ایده‌آل برای افرادی است که خواهان کارایی بسیار بالا توام با انعطاف‌پذیری بسیار زیاد هستند. این دستگاه بهترین ترکیب از حداکثر بهره‌وری، نهایت انعطاف‌پذیری، و ارگونومی فیزیکی و شناختی است که همگی با ظاهری نو و طراحی مدرن به شما عرضه شده است.

➜ Maestro 100 is INDUSTRY 4.0

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
نگهدار مرغک ثابت
نگهدار مرغک متحرک

Magazines

UP

500 میلی متر سطح مفید (قابل گسترش تا 790 میلی متر)

OPEN ACCESS BUNDLE

1,2 ton

 • بارهای گرد 10 - 100 mm
 • طول بار 1100 - 4200 mm
 • انبار MP موجود بله، 290÷330 میلی متر
 • انبار F موجود خیر
 • زمان دگرگونی کامل بار 31 ثانیه
 • بارهای چهارضلعی 10 - 70 mm
 • نگهدار مرغک متحرک خیر
 • انبار P موجود خیر
 • طول پس مانده 110 - 400 mm
 • وزن بار حداکثر 180 کیلوگرم
 • انبارهای برگشت پذیر بله
 • هوای فشرده 6 میلگرد
 • وزن تغذیه کننده بار مدل 32؛1880 کیلوگرم
 • نرخ تغذیه 500 mm/sec.
 • برق نصب شده 1.5 - 3 kW
 • تعداد محورها 1
 • سرعت برگشت 1000 mm/sec.
 • ولتاژ عملیاتی 230/400 volt

You may be interested in

Contact IEMCA for support and service