مستر 865 ورسو

تک رک

مستر 865 ورسو یک تغذیه کننده بار خودکار برای بارهای با قطر 8 تا 65 میلی متر، است و برای ماشین های تراش دارای نگهدار مرغک ثابت با بارهای به طول 1500 تا 6300 میلی متر ایده آل است. مدل مستر یک تغذیه کننده بار ممتاز است که برای افرادی که بدنبال عملکرد بالا هستند ساخته شده است: سفتی بیشتر، سادگی استفاده، تراشکاری سریع بار و زمان کمتر برای ابزارورزى مجدد.