Pre-sale support?

مستر 865 ورسو

HIGH PERFORMANCE

تک رک

مستر 865 ورسو یک تغذیه کننده بار خودکار برای بارهای با قطر 8 تا 65 میلی متر، است و برای ماشین های تراش دارای نگهدار مرغک ثابت با بارهای به طول 1500 تا 6300 میلی متر ایده آل است. مدل مستر یک تغذیه کننده بار ممتاز است که برای افرادی که بدنبال عملکرد بالا هستند ساخته شده است: سفتی بیشتر، سادگی استفاده، تراشکاری سریع بار و زمان کمتر برای ابزارورزى مجدد.

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
نگهدار مرغک ثابت
نگهدار مرغک متحرک
 • بارهای گرد 8 - 65 میلی متر
 • طول بار 800 - 4300 میلی متر
 • انبار MP موجود بله، 320 میلی متر
 • انبار F موجود خیر
 • بارهای شش ضلعی 7 - 55 میلی متر
 • نگهدار مرغک ثابت بله
 • انبار UP موجود خیر
 • طول پس مانده حداقل: 110 میلی متر؛ حداکثر: 400 میلی متر برای d<65
 • بارهای چهارضلعی 10 - 45 میلی متر
 • نگهدار مرغک متحرک بله
 • انبار P موجود خیر
 • زمان دگرگونی کامل بار 45 ثانیه (برای بار به طول 3200 میلی متر - تک رک) 40 ثانیه (برای بار به طول 3200 میلی متر - چند رک/ باندل یا دسته)
 • وزن بار حداکثر 120 کیلوگرم
 • انبارهای برگشت پذیر بله
 • هوای فشرده 6 bar
 • وزن تغذیه کننده بار 21 MP - 1000 Kg; 33 MP - 1360 Kg; 38 MP - 1440 Kg; 43 MP - 1520 Kg
 • نرخ تغذیه 500 میلی متر در ثانیه
 • برق نصب شده 2,3 كيلووات‌
 • تعداد محورها 1
 • سرعت برگشت 1000 میلی متر در ثانیه
 • ولتاژ عملیاتی 230/400 ولت
Master 865 MP with MAZAK QTS 200 ML
Master 865 MP with GRAZIANO TWIN 50
Master 865 Verso with Mazak Integrex 100-IV
Master 865 Verso with Miyano ABX-64SYY
Master 865 MP with OKUMA GENOS L 200 E-M
Master 865 Verso with Accuway
Master 865 with
Master 865 MP with INDEX ABC

You may be interested in

Contact IEMCA for support and service