باس 551

بی نظیر، جامد، باس

Boss یک تغذیه کننده بار برای بارهای دراز که بیشترین فروش را در جهان داشته و بیش از 30000 واحد نصب شده دارد. Boss 551 یک تغذیه کننده بار خودکار برای ماشین های تراش دارای نگهدار مرغک ثابت و لغزان و بارهای با قطر 5 تا 51 میلی متر و طول 1000 تا 4400 میلی متر. است. استفاده از آن برای اپراتور ساده است و دارای ساختاری بسیار محکم است: یگانگی باس همین است!