Pre-sale support?

باس 551

بی نظیر، جامد، باس

بی نظیر، جامد، باس

Boss یک تغذیه کننده بار برای بارهای دراز که بیشترین فروش را در جهان داشته و بیش از 30000 واحد نصب شده دارد. Boss 551 یک تغذیه کننده بار خودکار برای ماشین های تراش دارای نگهدار مرغک ثابت و لغزان و بارهای با قطر 5 تا 51 میلی متر و طول 1000 تا 4400 میلی متر. است. استفاده از آن برای اپراتور ساده است و دارای ساختاری بسیار محکم است: یگانگی باس همین است! 

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
نگهدار مرغک ثابت
نگهدار مرغک متحرک
 • بارهای گرد 5 - 51 میلی متر
 • طول بار 700 - 4400 میلی متر
 • انبار MP موجود بله، 280 میلی متر
 • انبار F موجود خیر
 • بارهای شش ضلعی 5 - 43 میلی متر
 • نگهدار مرغک ثابت بله
 • انبار UP موجود خیر
 • طول پس مانده 400 میلی متر
 • بارهای چهارضلعی 5 - 36 میلی متر
 • نگهدار مرغک متحرک بله
 • انبار P موجود خیر
 • زمان دگرگونی کامل بار 35 ثانیه (برای طول بار 3200 میلی متری)
 • وزن بار حداکثر 30 کیلوگرم
 • انبارهای برگشت پذیر بله
 • هوای فشرده 5 تا 7 بار
 • وزن تغذیه کننده بار 810 کیلوگرم
 • نرخ تغذیه 420 میلی متر در ثانیه
 • برق نصب شده 1.5 كيلووات‌
 • تعداد محورها 1
 • سرعت برگشت 1200 میلی متر در ثانیه
 • ولتاژ عملیاتی 220/380/440 ولت
Boss 551 with Okuma
Boss 551 with Nakamura

You may be interested in

Contact IEMCA for support and service