Pre-sale support?

باس 338 HD بسیار سریع

THE COMPLETION OF PERFECTION

ساده، دقیق و بسیار سریع

خط Boss (باس) که مسئول بیش از 30000 واحد کاری در سرتاسر دنیا می باشد، بیشتر ارتقاء داده شده تا معیار بازار را دوباره بازتعریف کند. BOSS 338 HD بسیار سریع یک تغذیه کننده بار خودکار برای بارهای با قطر 3 تا 38 میلی متر است که برای کار با ماشین های تراش دارای نگهدار مرغک ثابت یا لغزان ایده آل است و برای بارهای با طول 1000 تا 6000 میلی متر موجود است. حداکثر قابلیت اطمینان را بدون مشکلی تضمین می کند؛ پیشرفت مداوم این محصول، توجه به جزییات، و بیش از 20 سال سابقه به خط Boss اجازه داده معیار کیفیت بازار را در هر کاری تعیین کند. 

➜ Boss 338 HD Superfast is INDUSTRY 4.0

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
نگهدار مرغک ثابت
نگهدار مرغک متحرک
caricatore di barre

Boss Superfast +

The new generation of sliding headstocks, now available with the IEMCA Blue Line 100 high-pressure coolant unit, perfectly integrated with the bar feeder.

 • بارهای گرد 3 - 38 میلی متر
 • طول بار 700 - 6،380 میلی متر
 • انبار MP موجود بله، 280 میلی متر + گسترش انبار 180 میلی متر
 • انبار F موجود بله، 1,2 تن (برای طول بار 3200 میلی متری)
 • زمان دگرگونی کامل بار 19 ثانیه (برای طول بار 3200 میلی متری)
 • بارهای شش ضلعی 3 - 32 میلی متر
 • نگهدار مرغک ثابت بله
 • انبار UP موجود خیر
 • انبار OAB موجود بله، 1,2 تن (برای طول بار 3200 میلی متری)
 • بارهای چهارضلعی 3 - 26 میلی متر
 • نگهدار مرغک متحرک بله
 • انبار P موجود بله، 1800. میلی متر
 • طول پس مانده طول = 21: 295 میلی متر؛ طول = 32، 37، 44، و 64: 400 میلی متر (اختیاری 700 میلی متر)
 • وزن بار حداکثر 30 کیلوگرم (40 کیلوگرم نسخه 64)
 • انبارهای برگشت پذیر بله
 • هوای فشرده 8 بار
 • وزن تغذیه کننده بار نسخه 21 - 620 کیلوگرم نسخه 32- 835 کیلوگرم نسخه 37- 900 کیلوگرم نسخه 44 - 980 کیلوگرم 64 - 1450 کیلوگرم
 • نرخ تغذیه 1000 میلی متر در ثانیه (قابل تنظیم)
 • برق نصب شده 2 كيلووات‌
 • تعداد محورها 1
 • سرعت برگشت 1800 میلی متر در ثانیه (قابل تنظیم)
 • ولتاژ عملیاتی 230/400 ولت

Contact IEMCA for support and service