اسمارت 320

ساده، سریع و هوشمند

اسمارت 320 یک تغذیه کننده بار خودکار با عملکرد بالا برای کار با ماشین های تراش دارای نگهدار مرغک لغزان و بارها دارای قطر 3 تا 20 میلی متر و طول 1500 تا 4060 میلی متر است. اسمارت تغذیه کننده باری است که استفاده از آن ساده و سریع است. 

➜ Smart 320 is INDUSTRY 4.0