الیت 220 بسیار سریع

ساده، دقیق و بسیار سریع

الیت 220 بسیار سریع یک تغذیه کننده بار خودکار دارای عملکرد بالا برای بارهایی با قطر بین 2 تا 20 میلی متر است، که برای استفاده در ماشین های تراش دارای نگهدار مرغک لغزان دارای میله های با طول از 450 تا 3700 میلی متر ایده آل است. الیت یک تغذیه کننده بار ممتاز و با کاربری ساده ، دقیق، ​و سریع است. طوری طراحی شده که نیازهای افرادی که بدنبال بهترین عملکرد و قابلیت اطمینان انتخاب دقیق بارهای باریک، سازگاری وقتی دگرگونی های کامل مورد نیاز است و تضمین سفتی حتی برای سخت ترین براده برداری ها هستند. 

➜ Elite 220 Superfast is INDUSTRY 4.0