باس 552 اچ دی

ساده، دقیق و بسیار سریع

خط Boss (باس) که مسئول بیش از 30000 واحد کاری در سرتاسر دنیا می باشد، بیشتر ارتقاء داده شده تا معیار بازار را دوباره بازتعریف کند. BOSS 552 HD یک تغذیه کننده بار خودکار برای بارهای با قطر 5 تا 51 میلی متر است، که برای کار با ماشین های تراش دارای نگهدار مرغک ثابت و لغزان ایده آل است و برای بارهای با طول 700 تا 6380 میلی متر موجود است. حداکثر قابلیت اطمینان را بدون مشکلی تضمین می کند؛ پیشرفت مداوم این محصول، توجه به جزییات، و بیش از 20 سال سابقه به خط Boss اجازه داده معیار کیفیت بازار را در هر کاری تعیین کند.

➜ Boss 552 HD is INDUSTRY 4.0