نوآوری 10/06/2016

طراحی محصول

برگشت

IEMCA از سال 1961 هرگز سرمایه گذاری را متوقف نکرده تا بتواند راه حل‌های مبتکرانه ای طراحی کند و بازدهی و ارگونومیک محصولات خود را برای کاربران نهایی ارتقاء دهد.

IEMCA تا امروز حدود 50 متخصص فنی را صرفاً برای توسعه محصولات خود استخدام کرده است: مهندسان مکانیک، مهندسان الکتریک، مهندسان و متخصصان نرم افزار برای انجام آزمایشات تحقیقی و توسعه ای در آزمایشگاه ها