Boss 551

Không thể bắt chước, Rắn chắc, Chủ

Boss là máy cấp phôi cho phôi dài được bán nhiều nhất trên thế giới với trên 30.000 sản phẩm được lắp đặt. Boss 551 là máy cấp phôi tự động thích hợp cho máy tiện có ụ trước cố định và trượt, phôi có đường kính từ 5 đến 51 mm và độ dài từ 1.000 đến 4.400 mm. Sản phẩm dễ sử dụng cho người vận hành và có cấu trúc rất vững chắc: đó chính là Boss!