Pre-sale support?

BOSS 338 HD SUPERFAST

THE COMPLETION OF PERFECTION

Đơn giản, Cứng cáp và Siêu nhanh

Dòng sản phẩm Boss, giải thích cho hiện tượng trên 30.000 sản phẩm hoạt động khắp thế giới, đã được cải tiến thêm để tái xác lập tiêu chuẩn thị trường một lần nữa. BOSS 338 HD Superfast là máy cấp phôi tự động cho phôi có đường kính từ 3 đến 38 mm, thích hợp vận hành với máy tiện có ụ trước cố định hoặc trượt, dành cho độ dài phôi từ 1.000 đến 6.000 mm. Sản phẩm đảm bảo độ tin cậy tối đa mà không bị tổn hại nào; liên tục cải tiến cho sản phẩm này, tỉ mỉ đến từng chi tiết và lịch sử hơn 20 năm đã cho phép các dòng Boss thiết lập tiêu chuẩn thị trường về chất lượng trong mọi ứng dụng vận hành.

➜ Boss 338 HD Superfast is INDUSTRY 4.0

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
Ụ TRƯỚC CỐ ĐỊNH
Ụ TRƯỚC DI ĐỘNG

Magazines

MULTIRACK

1800 mm

BUNDLE

1,2 ton

OPEN ACCESS BUNDLE

1,2 ton

 • Phôi tròn 3 - 38 mm
 • Độ dài phôi 700 - 6.380 mm
 • Có nơi trữ phôi MP Có, 280 mm + phần mở rộng nơi trữ phôi 180 mm
 • Có nơi trữ phôi F Có, 1,2 tấn (cho độ dài phôi 3200 mm)
 • Thời gian chuyển đổi phôi 19 giây (cho độ dài phôi 3200 mm)
 • Phôi lục giác 3 - 32 mm
 • Ụ trước cố định
 • Có nơi trữ phôi UP Không
 • Có nơi trữ phôi OAB Có, 1,2 tấn (cho độ dài phôi 3200 mm)
 • Phôi vuông 3 - 26 mm
 • Ụ trước di động
 • P 多层式储料架可选 Có, 1.800 mm
 • Độ dài lượng dư L = 21: 295 mm; L = 32, 37, 44, 64: 400 mm (tùy chọn 700 mm)
 • Trọng lượng phôi Tối đa 30 kg (40 kg kiểu 64)
 • Nơi trữ phôi thuận nghịch
 • Khí nén 8 phôi
 • Trọng lượng máy cấp phôi Kiểu 21 - 620 kg Kiểu 32 - 835 kg Kiểu 37 - 900 kg Kiểu 44 - 980 kg Kiểu 64 - 1450 kg
 • Tốc độ cấp 1000 mm/giây (có thể điều chỉnh)
 • Công suất lắp đặt 2 kW
 • Số lượng trục 1
 • Tốc độ trả về 1800 mm/giây (có thể điều chỉnh)
 • Điện áp hoạt động 230/400 V
BOSS 338 with STAR SR 32 J TYPE N
BOSS 338 with TSUGAMI BO 206 II
BOSS 338 with CITIZEN L220XII
BOSS 338 with TSUGAMI BO 325
Boss 338 HD Superfast with CITIZEN L20 LFV technology
Boss 338 HD Superfast with HANWHA XD 26
Boss 338 with TSUGAMI HS 327
Boss 338 HD Superfast with STAR SR32J
Boss 338 HD Superfast with STAR SR 20 J
BOSS 338 with I.T.S NORIS 42
Boss 338 HD Superfast with TORNOS DECO 2000/20
Boss 338 HD Superfast with STAR SR 20 R IV
Boss 338 HD Superfast with CITIZEN M 432 V
BOSS 338 HD Superfast with STAR SR 32 J
Boss 338 HD with CITIZEN L 220 XII
BOSS 338 with STAR SR32 JII
Boss 338 HD Superfast with STAR SR 32 J II TYPE B
BOSS 338 with STAR SW20
Boss 338 HD Superfast with TORNOS DECO 2000/13
Boss 338 HD Superfast with GILDEMEISTER SPRINT 20|8 linear
Boss 338 HD Superfast with TSUGAMI BW209Z
BOSS 338 with TSUGAMI
Boss 338 HD Superfast with CITIZEN L 32 VIII
Boss 338 HD Superfast with CITIZEN C 32 VIII
BOSS 338 with DMG MORI SPRINT 32 8
Boss 338 HD Superfast with BIGLIA B 436 2ª Versione
Boss 338 HD Superfast with DOOSAN PUMA ST20G
BOSS 338 HD Superfast with CITIZEN L 220 XII
Boss 338 HD Superfast with STAR SR 20 R IV
Boss 338 HD Superfast with STAR SB 16
Boss 338 HD Superfast with CITIZEN L 220 XII
Boss 338 HD Superfast with STAR SB 16
Boss 338 HD Superfast with GILDEMEISTER SPRINT 32|5
Boss 338 HD Superfast with NOMURA NN 20 J
BOSS 338 with CITIZEN M 432 V
Boss 338 HD Superfast with STAR SR 32 J
BOSS 338 with CITIZEN A320N
Boss 338 HD Superveloce con CITIZEN A32
Boss 338 HD Superfast with GILDEMEISTER SPRINT 32|5
BOSS 338 with CITIZEN A320N
Boss 338 HD Superveloce con Citizen A20
Boss 338 HD Superfast with CITIZEN A320N
Boss 338 HD Superfast with TSUGAMI HS 327
BOSS 338 with CITIZEN M 32
BOSS 338 with TSUGAMI BO 325
Boss 338 HD Superfast with CITIZEN L 220 XII
BOSS 338 with TORNOS SWISS DT 26
BOSS 338 with HANWHA XE 26H
BOSS 338 with TSUGAMI BW209Z
BOSS 338 with STAR SB 20R TYPE G
Boss 338 HD Superfast with TSUGAMI HS 327
BOSS 338 HD Superfast with STAR SR 32 J II TYPE B
Boss 338 HD Superveloce con Star SR 20 R
BOSS 338 with STAR SR 32 J
Boss 338 HD Superfast with CITIZEN L 220 XII
BOSS 338 with BIGLIA B 436 2° VERSIONE
BOSS 338 with STAR SR 32 J II TYPE B
Boss 338 HD Superfast with HANWHA XD 20II N-H TYPE
Boss 338 HD Superfast with GILDEMEISTER SPRINT 32|5
Boss 338 HD Superfast with TSUGAMI BO 325
Boss 338 HD Superveloce con Citizen L32
Boss 338 HD Superfast with STAR SR 20 R IV
Boss 338 HD Superfast with CHIAH CHYUN CB 32M
Boss 338 HD Superfast with CITIZEN L 32 VIII
BOSS 338 with GILDEMEISTER SPRINT 32|5
Boss 338 HD Superfast with GILDEMEISTER SPRINT 20/8 LINEAR
BOSS 338 with HANWHA XE 20H
BOSS 338 with STAR SB 20R TYPE G
Boss 338 HD Superfast with TSUGAMI BW209Z
Boss 338 HD with ​Gildemeister Sprint 42|8
Boss 338 HD Superfast with Mazak
Boss 338 with CITIZEN L 220 XII
BOSS 338 with TORNOS EVO DECO 32
BOSS 338 with HANWHA XD 16 III
BOSS 338 with GILDEMEISTER SPRINT 32|5
Boss 338 HD Superfast with STAR SB 20 R TYPE G
Boss 338 HD Superfast with STAR SW 20
BOSS 338 with BIGLIA B 436 2° VERSIONE
BOSS 338 with GILDEMEISTER SPRINT 32|5
Boss 338 HD Superfast with GILDEMEISTER SPRINT 32|5
Boss 338 with STAR SR 32 J II TYPE B
Boss 338 with
BOSS 338 with HANWHA XD 12H
Boss 338 HD Superfast with TORNOS DECO 2000/13
Boss 338 HD Superfast with STAR SW 20
BOSS 338 with STAR SR 20 R IV
BOSS 338 with HANWHA XD 20H-XD 20J
Boss 338 HD Superveloce con Chiah Chyun CB-32M
Boss 338 HD Superveloce con HANWHA XE20H
Boss 338 HD Superfast with CITIZEN L20 LFV technology
BOSS 338 HD with MAIER SWISS TYPE ML32
BOSS 338 with TORNOS EVO DECO 32
Boss 338 HD Superveloce con CITIZEN A20
Boss 338 HD Superfast with STAR SB 20 R TYPE G
Boss 338 HD Superveloce con SCHAUBLIN 136Y
Boss 338 HD Superfast with NEXTURN SA 38 PY
Boss 338 HD Superveloce con STAR SB20R Type G
Boss 338 HD Superveloce con CITIZEN A32-VII
Boss 338 HD Superveloce con STAR SR20IV Type A
Boss 338 HD Superveloce con STAR SR20J
Boss 338 HD Superveloce con CITIZEN L20E-IX
Boss 338 HD Superveloce con CITIZEN L20-XII
Boss 338 HD Superveloce con CITIZEN L20-XII
Boss 338 HD Superveloce con STAR SR20R IV Type B
BOSS 338 with TSUGAMI BW209ZE-I
Boss 338 HD Superveloce con STAR SW20
Boss 338 HD Superveloce con CITIZEN M432
Boss 338 HD Superveloce con TORNOS EvoDECO 32
Boss 338 HD Superveloce con TSUGAMI BO38
Boss 338 HD Superveloce con TSUGAMI BO206E II
Boss 338 HD Superveloce con DOOSAN PUMA ST20G
Boss 338 HD Superveloce con TSUGAMI BO326E II
Boss 338 HD Superveloce con TSUGAMI S206E
Boss 338 HD Superveloce with Biglia B 436 Y2
Boss 338 HD Superveloce con STAR SR20J
Boss 338 HD Superveloce with Biglia B 436 Y2
Boss 338 HD Superveloce con GILDEMEISTER SPRINT 20|5
Boss 338 HD Superveloce with Biglia B 436 Y2
Boss 338 HD Superveloce con GILDEMEISTER SPRINT 20|8 LINEAR
Boss 338 HD Superveloce con GILDEMEISTER SPRINT 20|8 LINEAR
Boss 338 HD Superveloce con GILDEMEISTER SPRINT 32|8 LINEAR
Boss 338 with
BOSS 338 with TSUGAMI HS38MH-5AX
Boss 338 HD Superfast with CITIZEN L 220 XII
Boss Superfast with Manurhin K'MX 732
BOSS 338 HD with TORNOS EVODeco 32
BOSS 338 with GILDEMEISTER SPRINT 32|8
Boss 338 SUPERVELOCE!
Boss 338 HD Superfast with CHIAH CHYUN CB 32M
Boss 338 HD Superfast with STAR SR20 R IV
BOSS 338 with CITIZEN A20
Boss 338 HD Superfast with BIGLIA B 436 2°VERSIONE
Boss 338 HD Superfast with CITIZEN L220 XII
Boss 338 HD Superfast with CITIZEN L 220 XII
Boss 338 HD Superfast with CITIZEN L 220 XII
BOSS 338 with CITIZEN M 432 V
Boss 338 HD Superfast with STAR SB 20 R TYPE G
BOSS 338 with CITIZEN L 32 VIII
BOSS 338 with CITIZEN D25
BOSS 338 HD with CITIZEN L220 XII GB
Boss 338 HD Superfast with CITIZEN L 32 VIII
BOSS 338 with GILDEMEISTER SPRINT 32/5
BOSS 338 HD superfast with DOOSAN PUMA ST32G
Boss 338 HD Superfast with HANWHA XDI 20
BOSS 338 HD superfast with NOMURA NN 32 YB2
Boss 338 HD Superfast with CITIZEN A 32 VII GBL (DX)
BOSS 338 with GILDEMEISTER SPRINT 32|5
Boss 338 con CITIZEN L 220 XII
Boss 338 with MIYANO BNJ 42 SY
BOSS 338 HD superfast with GILDEMEISTER SPRINT 20-8 LINEAR COMBO
BOSS 338 with TORNOS SWISS DT 26
Boss 338 with TSUGAMI BO 325
Boss 338 HD Superfast with CITIZEN L 32 VIII
BOSS 338 with GILDEMEISTER SPRINT 32 5

You may be interested in

Contact IEMCA for support and service