Boss 338 HD Superfast

Đơn giản, Cứng cáp và Siêu nhanh

Dòng sản phẩm Boss, giải thích cho hiện tượng trên 30.000 sản phẩm hoạt động khắp thế giới, đã được cải tiến thêm để tái xác lập tiêu chuẩn thị trường một lần nữa. BOSS 338 HD Superfast là máy cấp phôi tự động cho phôi có đường kính từ 3 đến 38 mm, thích hợp vận hành với máy tiện có ụ trước cố định hoặc trượt, dành cho độ dài phôi từ 1.000 đến 6.000 mm. Sản phẩm đảm bảo độ tin cậy tối đa mà không bị tổn hại nào; liên tục cải tiến cho sản phẩm này, tỉ mỉ đến từng chi tiết và lịch sử hơn 20 năm đã cho phép các dòng Boss thiết lập tiêu chuẩn thị trường về chất lượng trong mọi ứng dụng vận hành.

➜ Boss 338 HD Superfast is INDUSTRY 4.0