Pre-sale support?

SMART 320

Đơn giản, Nhanh và Thông minh

Đơn giản, Nhanh và Thông minh

SMART 320 là máy cấp phôi tự động hiệu suất cao để vận hành với máy tiện có ụ trước trượt với phôi có đường kính từ 3 đến 20 mm và độ dài từ 1.500 đến 4.060 mm. Smart là máy cấp phôi dễ sử dụng và nhanh.

➜ Smart 320 is INDUSTRY 4.0

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
Ụ TRƯỚC CỐ ĐỊNH
Ụ TRƯỚC DI ĐỘNG
 • Phôi tròn 3 - 20 mm
 • Độ dài phôi 1.500 - 4.060 mm
 • Có nơi trữ phôi MP Có, 180 mm
 • Có nơi trữ phôi F Không
 • Phôi lục giác 3 - 17 mm
 • Ụ trước cố định
 • Có nơi trữ phôi UP Không
 • Độ dài lượng dư 80 - 400 mm
 • Phôi vuông 3 - 14 mm
 • Ụ trước di động
 • P 多层式储料架可选 Không
 • Thời gian chuyển đổi phôi 19 giây (cho độ dài phôi 3200 mm)
 • Trọng lượng phôi Từ 75 g đến 11 kg
 • Nơi trữ phôi thuận nghịch
 • Khí nén 6-8 phôi
 • Trọng lượng máy cấp phôi Kiểu 32 - 460 kg Kiểu 40 - 510 kg
 • Tốc độ cấp 1250 mm/giây
 • Công suất lắp đặt 1,4 kW
 • Số lượng trục 1
 • Tốc độ trả về 2500 mm/giây
 • Điện áp hoạt động 220/400 V
SMART 320 with TSUGAMI SS 207
SMART with STAR SB 20 R TYPE G
Smart 320 with HANWHA XD 12H
SMART 320 with HANWHA XD16
Smart 320 with GILDEMEISTER SPRINT 20/5
Smart 320 with NOMURA NN 20 J 3
Smart 320 with NOMURA NN 20 UB 8K
SMART 320 with TSUGAMI HS 207
Smart 320 with Star SR 20 R IV

You may be interested in

Contact IEMCA for support and service