Boss 552 HD

Đơn giản, Cứng cáp và Siêu nhanh

Dòng sản phẩm Boss, giải thích cho hiện tượng trên 30.000 sản phẩm vận hành khắp thế giới, đã được cải tiến thêm để tái xác lập tiêu chuẩn thị trường một lần nữa. BOSS 552 HD là máy cấp phôi tự động cho phôi có đường kính từ 5 đến 51 mm, lý tưởng vận hành với máy tiện có ụ trước cố định và ụ trước trượt, dành cho độ dài phôi từ 700 đến 6.380 mm. Sản phẩm đảm bảo độ tin cậy tối đa mà không bị tổn hại nào; liên tục cải tiến cho sản phẩm này, tỉ mỉ đến từng chi tiết và lịch sử hơn 20 năm đã cho phép các dòng Boss thiết lập tiêu chuẩn thị trường về chất lượng trong mọi ứng dụng vận hành.

➜ Boss 552 HD is INDUSTRY 4.0