Pre-sale support?

STEADY 326

Sẵn sàng, Chắc chắn, Chạy!

Sẵn sàng, Chắc chắn, Chạy!

STEADY 326 là máy cấp phôi tự động cho máy tiện có ụ trước cố địnhtrượt, thích hợp cho phôi vận hành có đường kính từ 3 đến 26 mm và độ dài từ 1.000 đến 3.200 mm. Sản phẩm có thể được trang bị với thiết bị chuyển đổi trục Swiss & Chuck tích hợp để vận hành với máy tiện tổ hợp.

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
Ụ TRƯỚC CỐ ĐỊNH
Ụ TRƯỚC DI ĐỘNG
 • Phôi tròn 3 - 26 mm
 • Độ dài phôi 1.000 - 3.200 mm
 • Có nơi trữ phôi MP Có, 280 mm
 • Có nơi trữ phôi F Không
 • Phôi lục giác 3 - 22 mm
 • Ụ trước cố định
 • Có nơi trữ phôi UP Không
 • Độ dài lượng dư 400 mm
 • Phôi vuông 3 - 18 mm
 • Ụ trước di động
 • P 多层式储料架可选 Không
 • Thời gian chuyển đổi phôi 45 giây (cho độ dài phôi 3200 mm)
 • Trọng lượng phôi Tối đa 15 kg
 • Nơi trữ phôi thuận nghịch
 • Khí nén 5-7 phôi
 • Trọng lượng máy cấp phôi 550 kg
 • Tốc độ cấp 420 mm/giây
 • Công suất lắp đặt 650 W
 • Số lượng trục 1
 • Tốc độ trả về 1000 mm/giây
 • Điện áp hoạt động 220/380/440 V
Steady 326 with Tsugami B0265-II
Steady 326 with Tsugami B0265-II
Steady 326 with Tsugami B0265-II
Steady 320 with ACE SHA 20
Steady 320 with ACE SHA 20
Steady 320 with ACE SHA 20

You may be interested in

Contact IEMCA for support and service