Steady 326

Sẵn sàng, Chắc chắn, Chạy!

STEADY 326 là máy cấp phôi tự động cho máy tiện có ụ trước cố địnhtrượt, thích hợp cho phôi vận hành có đường kính từ 3 đến 26 mm và độ dài từ 1.000 đến 3.200 mm. Sản phẩm có thể được trang bị với thiết bị chuyển đổi trục Swiss & Chuck tích hợp để vận hành với máy tiện tổ hợp.