Super 326

Đơn giản là tuyệt vời

SUPER 326 là máy cấp phôi tự động cao cấp cho máy tiện có ụ trước cố định hoặc trượt, thích hợp cho phôi vận hành có đường kính từ 3 đến 26 mm và độ dài từ 1.000 đến 3.700 mm. Nhờ trình độ công nghệ cao, độ chính xác được đảm bảo khi lựa chọn phôi, tốc độ cao khi quay và không rung. Với trên 5.000 máy được lắp đặt tại Châu Á, đơn giản sản phẩm này là Tuyệt vời!