Pra 52

Đơn giản, Đa năng và Hoàn toàn tự động

PRA 52 là máy cấp phôi tự động đa năng cung cấp lực cho tang phôi của máy tiện đa trục có lắp 5, 6, 8 trục. Có thể nạp phôi có đường kính từ 4 đến 52 mm và độ dài từ 1.500 mm đến 4.200 mm của tiết diện tròn, vuông hoặc lục giác. Sản phẩm được bán có hoặc nơi trữ phôi nhiều giá (4 đáy 450 mm, tổng cộng 1.800 mm) và cụm (2,5 tấn). Trên 3.000 khách hàng khắp toàn cầu đã lựa chọn máy cấp phôi này nhờ dễ sử dụng và năng suất cao.