Pra 52

פשוט, אוניברסלי, ועצמאי לחלוטין

PRA 52 הוא מזין מוטות אוטומטי אוניברסלי המשמש להנעת גלגל חומר הגלם של מחרטות רבות-צירים בעלות 5, 6, 8 צירים. הוא מסוגל להטעין מוטות בעלי קוטר בין 4 לבין 52 מ"מ ובאורך בין 1,500 לבין 4,200 מ"מ בעלי חתך עגול, ריבועי או משושה. הוא קיים עם מחסנית קומות (4 קומות של 450 מ"מ, סה"כ 1,800 מ"מ) ועם קורה (2.5 טונות). מעל 3ת00 לקוחות בעולם בחרו במזין המוטות הזה בגלל קלות השימוש שלו והתפוקה הגבוהה.