Sir 52

פשוט, יציב ומהיר ביותר

Sir 52 הוא מזין מוטות למחרטות רבות צירים בעלות 6 וגם 8 צירים. הוא מושלם להטענת מוטות בקטרים בין 10 לבין 52 מ"מ ואורך בין 2.500 לבין 4,300 מ"מ. SIR מאפשר להחליף מוטות בקלילות ולהנציל את השארית ללא הצורך בשימוש בגלגל חומר גלם, ולכן שניתן לחסוך בשטח רצפת ייצור. Sir הוא מזין מוטות פשוט לשימוש, הוא מעניק את הגמישות המרבית הקיימת בשוק להחלפת קוטר המוטות (הודות לפטנט של IEMCA לסלילים מתכווננים). הוא מבטיח את השגת מהירות הסיבוב הגבוהה ביותר. הוא קיים עם מחסנית קורה (2 טונות).