Pre-sale support?

SIR 52

פשוט, יציב ומהיר ביותר

פשוט, יציב ומהיר ביותר

Sir 52 הוא מזין מוטות למחרטות רבות צירים בעלות 6 וגם 8 צירים. הוא מושלם להטענת מוטות בקטרים בין 10 לבין 52 מ"מ ואורך בין 2.500 לבין 4,300 מ"מ. SIR מאפשר להחליף מוטות בקלילות ולהנציל את השארית ללא הצורך בשימוש בגלגל חומר גלם, ולכן שניתן לחסוך בשטח רצפת ייצור. Sir הוא מזין מוטות פשוט לשימוש, הוא מעניק את הגמישות המרבית הקיימת בשוק להחלפת קוטר המוטות (הודות לפטנט של IEMCA לסלילים מתכווננים). הוא מבטיח את השגת מהירות הסיבוב הגבוהה ביותר. הוא קיים עם מחסנית קורה (2 טונות).

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
ראש קבוע
ראש נייד

Magazines

MULTIRACK

200 mm

BUNDLE

2 ton

 • מוטות עגולים 15 - 52 מ
 • אורך המוט 2,500 - 4,300 מ
 • מחסנית MP זמינה לא
 • מחסנית F זמינה כן, 2 טון
 • מוטות משושים 15 - 45 מ
 • ראש קבוע כן
 • מחסנית UP זמינה לא
 • אורך שארית מינ.: 80 מ
 • מוטות ריבועים לא
 • ראש נייד לא
 • מחסנית P זמינה כן
 • זמן החלפת מוט 40 שנ' (עבור מוטות של 3300 מ
 • משקל מוט 78 ק
 • מחסניות הפיכות לא
 • אוויר דחוס 6-8 בר
 • משקל מזין מוטות 33 רב מדף 2700 ק
 • קצב הזנה 0.9 מ'\שנ'
 • הספק מותקן 5.7 קילו ואאט
 • מספר צירים 6 - 8
 • מהירות חזרה 1.2מ'\שנ'
 • מתח עבודה 230/440 וולט
Sir 52/P with ZPS TMZ 6/42 CNC
Sir 52 P with ZPS TMZ 6/42 CNC
SIR 52/F with ZPS TMZ 6/42 CNC
SIR 52/P with ZPS TMZ 6/42 CNC
Sir 52 F with GILDEMEISTER GMC 35
Sir 52 with Mori-Say 642
Sir 52 P with ZPS TMZ 6/42 CNC
Sir 52 F with GILDEMEISTER GMC 36

You may be interested in

Contact IEMCA for support and service