Sir Heavy Dutyעבור מחרטותIndex MS

פשוט, יציב ומהיר ביותר

SIR HEAVY DUTY הוא תחום דגמים של מזיני מוטות למחרטות רבות צירים בעלות 6 וגם 8 צירים. התחום הזה פותח על ביב הפלטפורמה של מזין המוטות האוטומטי SIR שהוא מושלם להטענת מוטות בקטרים בין 4 לבין 52 מ""מ ואורך בין 2.500 לבין 4,300 מ""מ. Sir Heavy Duty מאפשר להטעין מוטות בקלילות ואת הנצלת השארית ללא הצורך בשימוש בגלגל חומר גלם, ולכן שניתן לחסוך בשטח רצפת ייצור. Sir Heavy Duty הוא מזין מוטות פשוט לשימוש, הוא מעניק את הגמישות המרבית הקיימת בשוק להחלפת קוטר המוטות (הודות לפטנט של IEMCA לסלילים מתכווננים) והוא מבטיח את השגת מהירות הסיבוב הגבוהה ביותר. הוא קיים עם רצפה ועם מחסנית קורה (2 טונות). הוא מצויד במחבר פסים. Sir Heavy Duty קיים עבור דגמי מחרטות Index הבאים:

  • Index MS16 plus 
  • Index MS18/6
  • Index MS22/6
  • Index MS22/8
  • Index MS40/6
  • Index MS40/8
  • Index MS52/6