Next 25

פשוט, מהיר ושקט ביותר

NEXT 25 Serie II הוא מזין מוטות אוטומטי למחרטות רבות צירים, אינטגרלי לגמרי, מסוגל לשנע מוטות בקוטר בתחום 4 עד 25 מ"מ ובאורכים בין 2,850 ובין 4,200 מ"מ. הוא מאד קומפקטי ובעל בצועים גבוהים, מתאים להוציא את כל התפוקה האפשרית מהמחרטה, תוך הבטחת הנוחות בשימוש וגם מהירויות סיבוב המוטות (מעל 10,000 סל"ד), החלפות מוט (נמוך עד כשי 3 שניות), וקידום. הוא גם שקט, וכול הדברים האלה מתבטאים בהגדלת נצילות משמעותית.