Boss 338 HD Superfast

פשוט, קשיח ומהיר ביותר

הקו Boss, המונה מעל 30,000 יחידות עובדות בעולם, שופר עוד יותר כדי להגדיר שוב את אמת המידה של השוק. BOSS 338 HD Superfast הוא מזין מוטות אוטומטי למוטות בקוטר בתחום 3 עד 38 מ"מ, אידאלי לעיבוד בחרטות בעלות ראש קבוע או נייד, קיים לאורכים שבין 1,000 עד 6,000 מ"מ. הוא מבטיח את אמינות המרבית ללא פשרות כלשהן; השיפור המתמיד שנעשה למוצר הזה, תשומת הלב לפרטים, ומעל 20 שנות ההיסטוריה אפשרו לקו Boss להגדיר את אמת המידה לאיכות של השוק בכל יישום שעובד.

➜ Boss 338 HD Superfast is INDUSTRY 4.0