Maestro 52

יצרנות, גמישות, ארגונומיות

דגם מאסטרו 52 ללא גבולות(MAESTRO 52) הינו מזין מוטות אוטומטי עבור מוטות בקטרים של 10 עד 49 מ"מ, עבור מחרטות בעלות תפסנית קבועה, אידאלית עבור כאלה שמחפשים ביצועים גבוהים ביותר וגמישות רבה ביותר. דגם מאסטרו 52 ללא גבולות(MAESTRO 52) הינו שילוב מיטבי של: מיקסום היצרנות, גמישות קיצונית, ארגונומיות פיזית וקוגנטיבית – כל זה בתוך מראה חדש עם קווי עיצוב מודרניים...

➜ MAESTRO 52 is INDUSTRY 4.0