Pre-sale support?

ADVANTAGE 80 S

Đơn giản và có hệ thống trợ lực

Đơn giản và có hệ thống trợ lực

ADVANTAGE 80 S là máy cấp liệu tự động dạng ngắn dành cho đầu máy tiện cố định phù hợp với các thanh làm việc có đường kính từ 5 đến 80 mm và chiều dài từ 250 đến 1.500 mm. Máy cấp liệu tự động được trang bị hệ thống trợ lực. Thiết bị này cũng khả dụng với thiết bị dịch chuyển ngang để nhằm giảm bớt các hoạt động bảo trì trên máy tiện.

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
Ụ TRƯỚC CỐ ĐỊNH
Ụ TRƯỚC DI ĐỘNG
 • Phôi tròn 5 - 80 mm
 • Độ dài phôi Tối đa 1.500
 • Có nơi trữ phôi MP Có, 650 mm
 • Có nơi trữ phôi F Không
 • Phôi lục giác Không
 • Ụ trước cố định
 • Có nơi trữ phôi UP Không
 • Độ dài lượng dư Không
 • Phôi vuông Không
 • Ụ trước di động Không
 • P 多层式储料架可选 Không
 • Thời gian chuyển đổi phôi 18 giây
 • Trọng lượng phôi Tối đa 60 kg
 • Nơi trữ phôi thuận nghịch Không
 • Khí nén 5-7 thanh
 • Trọng lượng máy cấp phôi 450 kg
 • Tốc độ cấp 420 (có thể điều chỉnh)
 • Công suất lắp đặt 1000 W
 • Số lượng trục 1
 • Tốc độ trả về 9.20
 • Điện áp hoạt động 220/380/440 Vôn

You may be interested in

Contact IEMCA for support and service