Advantage 80 S

Đơn giản và có hệ thống trợ lực

ADVANTAGE 80 S là máy cấp liệu tự động dạng ngắn dành cho đầu máy tiện cố định phù hợp với các thanh làm việc có đường kính từ 5 đến 80 mm và chiều dài từ 250 đến 1.500 mm. Máy cấp liệu tự động được trang bị hệ thống trợ lực. Thiết bị này cũng khả dụng với thiết bị dịch chuyển ngang để nhằm giảm bớt các hoạt động bảo trì trên máy tiện.