Pre-sale support?

KID 80

Ngắn, Đơn giản và Nhanh

Ngắn, Đơn giản và Nhanh

KID 80 là máy cấp phôi ngắn cho máy tiện có ụ trước cố định, thích hợp cho phôi vận hành có đường kính từ 5 đến 80 mm và độ dài từ 250 đến 1.615 mm. Sản phẩm dễ sử dụng và rất nhanh.

➜ Kid 80 is INDUSTRY 4.0

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
Ụ TRƯỚC CỐ ĐỊNH
Ụ TRƯỚC DI ĐỘNG
 • Phôi tròn 5 - 80 mm
 • Độ dài phôi 250 - 1.615 mm
 • Có nơi trữ phôi MP Có, 600 mm
 • Có nơi trữ phôi F Không
 • Phôi lục giác 5 - 65 mm
 • Ụ trước cố định
 • Có nơi trữ phôi UP Không
 • Độ dài lượng dư Không có sẵn
 • Phôi vuông 5 - 50 mm
 • Ụ trước di động Không
 • P 多层式储料架可选 Không
 • Thời gian chuyển đổi phôi 30 giây
 • Trọng lượng phôi Tối đa 60 kg
 • Nơi trữ phôi thuận nghịch
 • Khí nén Không
 • Trọng lượng máy cấp phôi 550 kg
 • Tốc độ cấp 750 mm/giây
 • Công suất lắp đặt 1 kW
 • Số lượng trục 1
 • Tốc độ trả về 1000 mm/giây
 • Điện áp hoạt động 220/400 V
Kid 80 with GILDEMEISTER SPRINT 20|5
KID 80 with MURATEC MT200
The Lathe is DMG Mori NLX 1500|500.
Kid 80 with Nakamura
Kid 80 with MAZAK INTEGREX I 300
Kid 80 with CITIZEN L 32 VIII

You may be interested in

Contact IEMCA for support and service