Steady 326

เข้าที่ ระวัง ไป!

STEADY 326 คือเครื่องป้อนชิ้นงานแบบแท่งระบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องกลึงที่ใช้หัวจับแบบยึดอยู่กับที่และหัวจับแบบเลื่อนได้ เหมาะสำหรับใช้กับแท่งชิ้นงานที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 3 ถึง 26 มม. ซึ่งมีความยาวตั้งแต่ 1,000 ถึง 3,200 มม. และสามารถติดตั้งอุปกรณ์ปรับแกนหัวจับ Swiss & Chuck สำหรับการทำงานร่วมกับเครื่องกลึงแบบผสมได้