Pre-sale support?

SMART 320

ใช้งานง่าย รวดเร็ว พร้อมระบบการทำงานอัจฉริยะ

ใช้งานง่าย รวดเร็ว พร้อมระบบการทำงานอัจฉริยะ

SMART 320 คือเครื่องป้อนชิ้นงานแบบแท่งระบบอัตโนมัติประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับเครื่องกลึงที่ใช้หัวจับแบบเลื่อนได้ และแท่งชิ้นงานที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 3 ถึง 20 มม. ซึ่งมีความยาวตั้งแต่ 1,500 ถึง 4,060 มม. Smart 320 คือเครื่องป้อนชิ้นงานแบบแท่งที่ใช้งานง่ายและทำงานได้อย่างรวดเร็ว

➜ Smart 320 is INDUSTRY 4.0

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
หัวจับแบบยึดอยู่กับที่
หัวจับแบบเคลื่อนที่ได้
 • แท่งชิ้นงานแบบกลม 3 - 20 มม.
 • ความยาวแท่งชิ้นงาน 1,500 - 4,060 มม.
 • ตลับแม็กกาซีน MP มี 180 มม.
 • ตลับแม็กกาซีน F ไม่มี
 • แท่งชิ้นงานแบบหกเหลี่ยม 3 - 17 มม.
 • หัวจับแบบยึดอยู่กับที่ มี
 • ตลับแม็กกาซีน UP ไม่มี
 • ความยาวส่วนที่เหลือ 80 - 400 มม.
 • แท่งชิ้นงานแบบสี่เหลี่ยม 3 - 14 มม.
 • หัวจับแบบเคลื่อนที่ได้ มี
 • ตลับแม็กกาซีน P ไม่มี
 • เวลาที่ใช้เปลี่ยนแท่งชิ้นงาน 19 วินาที (สำหรับแท่งชิ้นงานที่มีความยาว 3200 มม.)
 • น้ำหนักแท่งชิ้นงาน ตั้งแต่ 75 กรัม ถึง 11 กก.
 • ตลับแม็กกาซีนแบบกลับข้างได้ มี
 • ความแน่นอากาศ 6-8 บาร์
 • น้ำหนักเครื่องป้อนชิ้นงานแบบแท่ง รุ่น 32 - 460 กก. รุ่น 40 - 510 กก.
 • อัตราป้อน 1250 มม./วินาที
 • กำลังเครื่อง 1.4 กิโลวัตต์
 • จำนวนสปินเดิล 1
 • ความเร็วถอยกลับ 2500 มม./วินาที
 • แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 220/400 โวลท์
SMART 320 with TSUGAMI SS 207
SMART with STAR SB 20 R TYPE G
Smart 320 with HANWHA XD 12H
SMART 320 with HANWHA XD16
Smart 320 Evo with Citizen A20
Smart 320 with GILDEMEISTER SPRINT 20/5
Smart 320 with NOMURA NN 20 J 3
Smart 320 with NOMURA NN 20 UB 8K
SMART 320 with TSUGAMI HS 207
Smart 320 with Star SR 20 R IV
Smart 320 with GILDEMEISTER SPRINT 20 | 5
Smart 320 with Star SB12R Type E
Smart 320 EVO with GILDEMEISTER SPRINT 20 | 5
Smart 320 IV with HANWHA XD20H XD20J

You may be interested in

Contact IEMCA for support and service