Innovation 01/06/2016

Uppfinningar och patent

Bakåt

IEMCA har bakåt i tiden lämnat in ansökan om och fått godkänt hela 71 nya uppfinningar och över 200 patent:

Här listas IEMCAs mest betydelsefulla patent som har lett till verkliga tekniska genombrott i stångladdarbranschen:

Över 30 uppfinningar används fortfarande idag på våra stångladdare.