Innovation 10/06/2016

Produktutveckling

Bakåt

Sedan 1961 har IEMCA aldrig slutat att investera i utvecklingen av innovativa lösningar och förbättra sina produkter både vad gäller produktivitet och ergonomi för slutanvändarna.

Idag sysselsätter IEMCA globalt ca 50 tekniker som ägnar sig åt produktutveckling: ingenjörer inom mekanik och elektronik, mjukvaruingenjörer och medarbetare som utför prover i forsknings- och utvecklingslaboratorierna.