Maestro 100

Produktiviti, Kefleksibelan, Ergonomik

MAESTRO 100 adalah penyuap bar automatik untuk bar daripada 30 hingga 100 mm untuk pelarik berstok kepala tetap, ideal untuk mereka yang menginginkan prestasi dan kefleksibelan yang amat tinggi. MAESTRO 100 adalah sintesis terbaik terhadap: memaksimumkan produktiviti, kefleksibelan ekstrem, ergonomik kognitif dan fizikal - kesemuanya dalam penampilan baharu dengan barisan reka bentuk moden..

➜ Maestro 100 adalah INDUSTRY 4.0