Maestro 80 No Limits

Produktiviti, Kefleksibelan, Ergonomik

MAESTRO 80 NO LIMITS adalah penyuap bar automatik untuk bar daripada 10 hingga 80 mm untuk pelarik berstok kepala tetap, ideal untuk mereka yang menginginkan prestasi dan kefleksibelan yang amat tinggi. MAESTRO 80 NO LIMITS adalah sintesis terbaik terhadap: memaksimumkan produktiviti, kefleksibelan ekstrem, ergonomik kognitif dan fizikal - kesemuanya dalam penampilan baharu dengan barisan reka bentuk moden..

➜ Maestro 80 No Limits adalah INDUSTRY 4.0