Maestro 100

יצרנות, גמישות, ארגונומיות

דגם מאסטרו 100 ללא גבולות(MAESTRO 100) הינו מזין מוטות אוטומטי עבור מוטות בקטרים של 10 עד 100 מ"מ, עבור מחרטות בעלות תפסנית קבועה, אידאלית עבור כאלה שמחפשים ביצועים גבוהים ביותר וגמישות רבה ביותר. דגם מאסטרו 100 ללא גבולות(MAESTRO 100) הינו שילוב מיטבי של: מיקסום היצרנות, גמישות קיצונית, ארגונומיות פיזית וקוגנטיבית – כל זה בתוך מראה חדש עם קווי עיצוב מודרניים...

➜ Maestro 100 is INDUSTRY 4.0