پرا 52

ساده، جامع، و کاملاً خوگردان

PRA 52 یک تغذیه کننده بار خودکار جامع است که برای تأمین برق طبلک دسته حدیده در ماشین تراش های چندمحور مجهز به 5، 6 و 8 محور استفاده می شود. برای بارگیری بارهای با قطر 4 تا 52 میلی متر و طول 1.500 تا 4.200 میلی متر گرد، چهار یا شش گوش ایده آل است. همچنین بهمراه انبار چند رک (4 طبقه 450 میلی متر در مجموع 1800 میلی متر) و انبار باندل (2.5 تن) موجود است. بیش از 3000 مشتری در سرتاسر جهان این تغذیه کننده بار را بخاطر راحتی استفاده و بازدهی بالای آن انتخاب کرده اند.