سیر 36

ساده، انعطاف پذیر و بسیار سریع

مدل SIR 36 تغذیه کننده بار خودکار برای ماشین های تراش چندمحوری است که دارای محورهای 6 و 8 محور است. برای بارگیری بارهای با قطر 5 تا 36 میلی متر و طول 2500. تا 4300 میلی متر ایده آل است. سیر شارژ هوشمند بارها را ممکن می سازد و بازیابی پس مانده ها را بدون ضرورت استفاده از طبلک دسته حدیده مدیریت می کند و در نتیجه ذخیره سازی مقدار زیادی از فضای زمین ممکن می شود. سیر یک تغذیه کننده بار با کاربری ساده است که حداکثر انعطاف پذیری را برای دگرگونی قطر بارهای موجود در بازار ارائه می کند (به دلیل حق اختراع IEMCA برای بوبین های قابل تنظیم). رسیدن به سریعترین تراشکاری را تضمین می کند. ♠همچنین بهمراه انبار مسطح (11 بار + 200 میلی متر) و انبار باندل ( 2 تن) موجود است.