Pre-sale support?

قدرتمند برای ماشین‌تراش‌هایی با شاخص MS

THE EVOLUTION OF EXCELLENCE

ساده، انعطاف پذیر و بسیار سریع

نمایه SIR HEAVY DUTY یکی از مدل های تغذیه کننده بار خودکار برای ماشین های تراش چندمحوری است که با محورهای 6 و 8 محور مجهز شده است. این محدوده با استفاده از سکوی تغذیه کننده بار خودکار سیر طراحی شده که برای بارگیری بارهای با قطر 4 تا 52 میلی متر و طول 2500 تا 4300 میلی متر ایده آل است. سیر بارگیری آسان بارها و بازیابی پس مانده ها را بدون ضرورت استفاده از طبلک دسته حدیده ممکن می سازد و در نتیجه ذخیره سازی مقدار زیادی از فضای زمین ممکن می شود. سیر یک تغذیه کننده بار با کاربری ساده است که حداکثر انعطاف پذیری را برای دگرگونی قطر بارهای موجود در بازار ارائه می کند (به دلیل حق اختراع IEMCA برای بوبین های قابل تنظیم) و دست یابی به بالاترین سرعت تراشکاری را تضمین می کند. برای انبار چند رک و یک انبار باندل (2 تن) موجود است. با یک واحد مته‌ كارى‌ انتهای بارمجهز شده است. سیر برای مدل های ماشین تراش زیر موجود است: 

 • Index MS16 plus
 • Index MS18/6
 • Index MS22/6
 • Index MS22/8
 • Index MS40/6
 • Index MS40/8
 • Index MS52/6

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
نگهدار مرغک ثابت
نگهدار مرغک متحرک

Magazines

MULTIRACK

BUNDLE

2 ton
 • بارهای گرد 4 - 52 میلی متر
 • طول بار 1500. - 4300 میلی متر
 • انبار MP موجود خیر
 • انبار F موجود بله، 2 تن
 • بارهای شش ضلعی 4 - 45 میلی متر
 • نگهدار مرغک ثابت بله
 • انبار UP موجود خیر
 • طول پس مانده حداقل: 80 میلی متر؛ حداکثر 200 میلی متر
 • بارهای چهارضلعی خیر
 • نگهدار مرغک متحرک خیر
 • انبار P موجود بله (up to 62 bars)
 • زمان دگرگونی کامل بار 36 ثانیه (برای بارهای 3300 میلی متری) (به پیمانه 33/N, MS22-8)
 • وزن بار حداکثر 78 کیلوگرم
 • انبارهای برگشت پذیر خیر
 • هوای فشرده 6 تا 10 بار
 • وزن تغذیه کننده بار سیر 25-32 33- چند رک 1900 کیلوگرم سیر 25-32 33- باندل 2000 کیلوگرم سیر 25-32 38- چند رک 2100 کیلوگرم سیر 25-32 38- باندل 2200 کیلوگرم سیر 25-32 43- چند رک 2200 کیلوگرم سیر 25-32 43- باندل 2300 کیلوگرم
 • نرخ تغذیه 0.8 m/sec. MS52; 1.2 m/sec. MS22-8, MS40, MS40-8; 1.5 m/sec. MS16 Plus, MS22, MS32
 • برق نصب شده 4,5 kW MS16 Plus, MS22, MS22-8, MS32; 6 kW MS40, MS40-8, MS52
 • تعداد محورها 6 - 8
 • سرعت برگشت 0.8 m/sec. MS52; 1.2 m/sec. MS22-8, MS40, MS40-8; 1.5 m/sec. MS16 Plus, MS22, MS32
 • ولتاژ عملیاتی 230/400 ولت
SIR MS 40 with INDEX
Sir Index with Index MS32
Sir Index with Index MS22-8
Sir Index with Index MS 52
SIR INDEX with Index MS 22
5 Sir Index with Index MS 32 and MS 40
Sir Index with MS22 P
Sir MS 22 with INDEX MS 16
Sir Index with MS32
Sir Index with Index MS22-8
Sir Index with Index MS22-8

You may be interested in

Contact IEMCA for support and service