قدرتمند برای ماشین‌تراش‌هایی با شاخص MS

ساده، انعطاف پذیر و بسیار سریع

نمایه SIR HEAVY DUTY یکی از مدل های تغذیه کننده بار خودکار برای ماشین های تراش چندمحوری است که با محورهای 6 و 8 محور مجهز شده است. این محدوده با استفاده از سکوی تغذیه کننده بار خودکار سیر طراحی شده که برای بارگیری بارهای با قطر 4 تا 52 میلی متر و طول 2500 تا 4300 میلی متر ایده آل است. سیر بارگیری آسان بارها و بازیابی پس مانده ها را بدون ضرورت استفاده از طبلک دسته حدیده ممکن می سازد و در نتیجه ذخیره سازی مقدار زیادی از فضای زمین ممکن می شود. سیر یک تغذیه کننده بار با کاربری ساده است که حداکثر انعطاف پذیری را برای دگرگونی قطر بارهای موجود در بازار ارائه می کند (به دلیل حق اختراع IEMCA برای بوبین های قابل تنظیم) و دست یابی به بالاترین سرعت تراشکاری را تضمین می کند. برای انبار چند رک و یک انبار باندل (2 تن) موجود است. با یک واحد مته‌ كارى‌ انتهای بارمجهز شده است. سیر برای مدل های ماشین تراش زیر موجود است: 

  • Index MS16 plus
  • Index MS18/6
  • Index MS22/6
  • Index MS22/8
  • Index MS40/6
  • Index MS40/8
  • Index MS52/6