Pre-sale support?

ADVANTAGE 80 S

ساده و مجهز به سرو موتور

ساده و مجهز به سرو موتور

ادونتج 80 اسفیدر میلگرد کوتاه برای ماشین‌تراش‌هایی با کلگی ثابت، و مناسب کار با میلگردهایی به قطر 5 تا 80 میلی‌متر و طول 250 تا 1500 میلی‌متر است. اینفیدر مجهز به سرو موتور است. برای تسهیل اجرای عملیات نگهداری روی ماشین تراش، این فیدر همراه با ابزار جابجایی عرضی نیز قابل ارائه است.

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
نگهدار مرغک ثابت
نگهدار مرغک متحرک
 • بارهای گرد 5 - 80 mm
 • طول بار حداکثر 1500
 • انبار MP موجود بله، 650 میلی متر
 • انبار F موجود خیر
 • بارهای شش ضلعی خیر
 • نگهدار مرغک ثابت بله
 • انبار UP موجود خیر
 • طول پس مانده خیر
 • بارهای چهارضلعی خیر
 • نگهدار مرغک متحرک خیر
 • انبار P موجود خیر
 • زمان دگرگونی کامل بار 18 ثانیه
 • وزن بار حداکثر 60 کیلوگرم
 • انبارهای برگشت پذیر خیر
 • هوای فشرده 5-7 بار
 • وزن تغذیه کننده بار 450 کیلوگرم
 • نرخ تغذیه 420 (قابل تنظیم)
 • برق نصب شده 1 کیلووات
 • تعداد محورها 1
 • سرعت برگشت 1500
 • ولتاژ عملیاتی 220/380/440 Volt

You may be interested in

Contact IEMCA for support and service