کید 80

کوتاه، ساده، و سریع

کید 80 یک تعذیه کننده بار کوتاه برای ماشین های تراش دارای نگهدار مرغک ثابت است که برای کار با بارهای دارای قطر 5 تا 80 میلی متر و طول 250 تا 1،615 میلی متر مناسب است. استفاده از آن ساده ، دقیق، ​و بسیار سریع است. 

➜ Kid 80 is INDUSTRY 4.0