Bản quyền


Tất cả quyền được bảo lưu.

Nội dung của trang web www.giulianimachines.com - vốn ​​thuộc sở hữu của công ty Bucci Automations S.p.A. có trụ sở tại Faenza Via Granarolo 167 - bao gồm văn bản, logo, hình ảnh và video, âm thanh, đồ họa, và bất kỳ mục khác được sao lại và công bố trên trang web là tài sản độc quyền của công ty Bucci Automations S.p.A. và các nội dung này được quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp bảo vệ theo các quy định của nước sở tại.

Cụ thể, theo luật số 633/1941 về luật bản quyền, tuyên bố rằng không được sử dụng hoặc khai thác kinh tế và/hoặc sao lại toàn bộ hoặc một phần các nội dung trong trang web này, bao gồm lưu trữ, chỉnh sửa, phân phối hoặc phân phối nội dung thông qua bất kỳ nền tảng công nghệ và không, hỗ trợ, hoặc mạng máy tính và không, khi không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền và dù sao chỉ cho mục đích thông tin.

Người vi phạm sẽ bị xử lý hình phạt dân sự và hình sự tương ứng.

Xin lưu ý rằng khi truy cập vào trang web này bạn đồng ý với việc áp dụng pháp luật và quy định của Nhà nước Ý. Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến việc sử dụng và/hoặc phân phối và/hoặc sử dụng nội dung trang web. Copyright © 2016 Bucci Automations S.p.A. - Tất cả quyền được bảo lưu