Thông tin về sử dụng cookie từ trang www.iemca.com

được cập nhật ngày 16/07/2015


Thông tin dưới đây liên quan đến việc sử dụng cookie trên trang này, được cung cấp khi thực hiện quyết định của Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân ngày 08 tháng 05 năm 2014 "Xác định các quy trình đơn giản về thông tin và đạt được chấp thuận cho việc sử dụng cookie "và tuân thủ điều 13 của Đạo luật Quyền riêng tư (Nghị định Lập pháp số 196/2003).

Thông tin được IEMCA a Bucci Automations S.p.A. Division soạn thảo và cập nhật, người điều hành trang web và người xử lý dữ liệu cá nhân liên quan có trụ sở tại Granarolo 167; 48018 Faenza (RA); tel. +39 0546 98000; fax +39 0546 46224; e-mail: iemca.it@bucci-industries.com.

Để sử dụng quyền của bạn theo Đạo luật (điều 7 và Nghị định Lập pháp 30/06/2003, số 196: chẳng hạn, truy cập, cập nhật, điều chỉnh, tích hợp...), bạn có thể sử dụng các chi tiết liên lạc tương tự được liệt kê ở trên và cũng yêu cầu danh sách cập nhật người xử lý dữ liệu theo chỉ định.

Dữ liệu cá nhân luôn được IEMCA a Bucci Automations S.p.A. Division xử lý chuyên trách và không được truyền đạt hoặc tiết lộ.


Cookie nào được trang www.iemca.com sử dụng?

Trang web này sử dụng các loại cookie sau:

  • Cookie kỹ thuật, đảm bảo trang web hoạt động đúng chức năng;
  • Cookie phân tích bên thứ ba,, sử dụng như công cụ phân tích ẩn danh và tổng hợp để cung cấp thông tin về hành vi của người lướt web trên cùng một trang;
  • Cookie tạo hồ sơ bên thứ ba, sử dụng để quảng cáo chào hàng phù hợp với lợi ích của bạn.


Cookie là gì?

Cookie là chuỗi văn bản có kích thước nhỏ mà một trang web trong khi duyệt tìm có thể gửi đến thiết bị của người dùng (có thể là PC, máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy tính bảng, cookie thường được lưu trữ trực tiếp trên trình duyệt được sử dụng để điều hướng). Lúc đó, cùng một trang web truyền cookie có thể đọc và ghi lại cookie trên thiết bị của bạn để lấy các loại thông tin khác nhau.


​​Tồn tại bao nhiêu loại cookie?

Có một số loại cookie với các đặc tính khác nhau. Cookie có thể được phân loại thành:

  • Cookie phiên, được xóa ngay khi đóng trình duyệt (ví dụ Internet Explorer, Safari, Google Chrome, ...);
  • Cookie cố định, lưu lại bên trong thiết bị, tiếp tục hoạt động ngay cả khi đóng trình duyệt nhưng hết hạn hoạt động sau một khoảng thời gian nhất định;
  • Cookie bên thứ nhất, được người quản lý trang web mà người dùng đang duyệt tìm trên đó tạo và quản lý trực tiếp;
  • Cookie bên thứ ba, được bên không phải là người điều hành trang web mà người dùng đang duyệt tìm trên đó tạo và quản lý (theo quy tắc, có được từ hợp đồng giữa người sở hữu trang web và bên thứ ba).

 

Hai loại chức năng chính là:

Cookie kỹ thuật
Cookie kỹ thuật thường được yêu cầu để trang web hoạt động đúng và để cho phép điều hướng; nếu không có cookie này, trình duyệt có thể không có khả năng hiển thị đúng các trang hoặc sử dụng các dịch vụ nhất định. Ví dụ, cookie kỹ thuật cần thiết để duy trì kết nối của người dùng trong khi truy cập trang web hoặc để lưu thiết lập ngôn ngữ, trực quan hóa, ... Cookie kỹ thuật có thể được chia nhỏ thêm nữa thành cookie điều hướng, đảm bảo điều hướng bình thường và sử dụng trang web (ví dụ, cho phép tạo thao tác mua hàng hoặc xác thực để truy cập các khu vực hạn chế); cookie phân tích, tương tự như cookie kỹ thuật chỉ được sử dụng trực tiếp bởi người điều hành trang web để thu thập thông tin, tính tổng số người dùng và cách họ truy cập trang web; cookie chức năng, cho phép người dùng duyệt tìm chức năng của tập hợp các tiêu chí lựa chọn (ví dụ, ngôn ngữ, các sản phẩm được chọn mua) để cải thiện dịch vụ được cung cấp cho cùng một đối tượng.


Cookie tạo hồ sơ
Mục đích của Cookie tạo hồ sơ là tạo hồ sơ người dùng và được sử dụng để quảng cáo chào hàng phù hợp với sở thích được người dùng hiển thị khi họ điều hướng trang web. Do các công cụ này không cần thiết cho hoạt động đúng của trang web nhưng được sử dụng chỉ để cho phép người dùng/trình duyệt nhận biết được đề xuất phù hợp nhất với nhu cầu của họ, IEMCA a Bucci Automations S.p.A. Division trong phạm vi của mình cung cấp phương tiện cho tất cả người dùng bật hoặc tắt cookie tạo hồ sơ bằng cách cung cấp liên kết đến thông tin về người nắm giữ cookie.


​Trang web này sử dụng Cookie kỹ thuật bên thứ nhất như sau:

TÊN Cookie

MIỀN

THỜI LƯỢNG

MÔ TẢ

PHPSESSID

.iemca.com

phiên

Cookie hệ thống

displayCookieConsent

1 năm

Cookie hệ thống

 

Trang web này sử dụng Cookie phân tích bên thứ ba như sau:

TÊN Cookie

MIỀN

THỜI LƯỢNG

MÔ TẢ

ĐĂNG KÝ/KHÔNG ĐĂNG KÝ VÀ LIÊN KẾT THÔNG TIN

_ga

.iemca.com

2 năm

Cookie này được GoogleAnalytics sử dụng để quản lý dữ liệu thống kê truy cập trang web.

http://www.google.it/policies/privacy/partners/

_gat

10 phút

 

Trang web này sử dụng Cookie tạo hồ sơ bên thứ ba như sau:

TÊN Cookie

MIỀN

THỜI LƯỢNG

MÔ TẢ

CHẤP THUẬN VÀ LIÊN KẾT THÔNG TIN

locale

-facebook.com

2 ngày

Chia sẻ trên Facebook

https://it-it.facebook.com/help/cookies/

datr

2 năm

c_user

Phiên

fr

90 ngày

xs

Phiên

csm

Phiên

s

Phiên

Lu

2 năm

act

Phiên

 

TẮT COOKIE KHỎI TRÌNH DUYỆT

Mỗi người dùng có thể cấu hình trình duyệt của họ để không tự động nhận cookie. Bạn có thể xóa tất cả cookie được cài đặt trong trình duyệt hoặc chặn cài đặt cookie mới. Để được hướng dẫn cho từng loại trình duyệt, chọn một trong các liên kết sau:

 

LOẠI BỎ COOKIE KHỎI FLASH

Nhấp đây để thay đổi thiết lập cho cookie của Flash: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html#118539