Pre-sale support?

STEADY 112

Giải pháp cho phôi mỏng

Giải pháp cho phôi mỏng

STEADY 112 là máy cấp phôi tự động cho máy tiện có ụ trước trượt, cho phôi nhỏ có đường kính từ 1 đến 12 mm và độ dài từ 1.000 đến 3.000 mm. Steady là máy cấp phôi dễ sử dụng, được thiết kế và thực hiện với độ chính xác cực cao.

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
Ụ TRƯỚC CỐ ĐỊNH
Ụ TRƯỚC DI ĐỘNG
 • Phôi tròn 1 - 12,7 mm
 • Độ dài phôi 1.000 - 3.000 mm
 • Có nơi trữ phôi MP Có, từng bước
 • Có nơi trữ phôi F Không
 • Phôi lục giác 2 - 11 mm
 • Ụ trước cố định
 • Có nơi trữ phôi UP Không
 • Độ dài lượng dư Tối đa 300 mm
 • Phôi vuông 2 - 9 mm
 • Ụ trước di động
 • P 多层式储料架可选 Không
 • Thời gian chuyển đổi phôi 45 giây (cho độ dài phôi 3000 mm)
 • Trọng lượng phôi Từ 75 g đến 3 kg
 • Nơi trữ phôi thuận nghịch Không
 • Khí nén Không
 • Trọng lượng máy cấp phôi 430 kg
 • Tốc độ cấp 600 mm/giây
 • Công suất lắp đặt 350 W
 • Số lượng trục 1
 • Tốc độ trả về 1000 mm/giây
 • Điện áp hoạt động 400 V

Contact IEMCA for support and service