Elite 112 Soft Touch

Đơn giản, Chính xác và Siêu gọn

ELITE 112 SOFT TOUCH là máy cấp phôi tự động hiệu suất cao, cho phôi có đường kính từ 0,8 đến 12,7 mm, lý tưởng sử dụng trên máy tiện có ụ trước di động cho độ dài phôi từ 450 đến 3700 mm. Elite là máy cấp phôi cao cấp, dễ sử dụng. Sản phẩm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những ai đang tìm kiếm hiệu suất và độ tin cậy tốt nhất có thể, lựa chọn phôi mỏng chính xác, khả năng thích ứng khi chuyển đổi là cần thiết, và đảm bảo độ bền ngay cả đối với gia công có độ khó nhất.

➜ Elite 112 Soft Touch is INDUSTRY 4.0